Konstruktion & verktyg

Konstruktion & verktyg

 

Produktionsverktyg för pressade och formade plåtdetaljer. Vi är med i hela kedjan, från idé till färdig detalj. Vi konstruerar och tillverkar produktionsverktyg på plats för att på ett effektivt sätt bygga en långsiktig ekonomi och en störningsfri produktion.

 

Vi åtar oss ett totalansvar som omfattar allt från Cad-konstruktion till teknisk support, rådgivning, produktionsanpassning och leverans.

 

Även här medverkar vi med fördel redan vid produktutvecklingen för att anpassa verktyget och produkten/detaljen såväl till de krav som ställs på slutprodukten som på rationell tillverkning.

 

Att vi har en omfattande egen tillverkning och bred erfarenhet av produktutveckling och verktygsframställning är givetvis faktorer som bidrar till ett positivt slutresultat.

 

På Västbo Press förenar vi det lilla företagets fördelar i form av flexibilitet, enkla kontakter och snabba beslutsvägar med det stora företagets i form av senaste teknik för att t.ex. utveckla och konstruera produkter/detaljer.

 

Vår breda erfarenhet av utveckling för de mest skiftande ändamål och i många olika material går hand i hand med effektivt omvandlande av idéer till fungerande ritningar i avancerade system och CAD-program som Solid Works och Edge Cam.

 

Det ger oss möjlighet att snabbt och effektivt kunna ta fram förslag, skisser och ritningar som redan på konstruktionsstadiet både kan betraktas på alla önskvärda sätt och ge exakta besked om tider, materialåtgång och toleranser.

Har du frågor eller funderingar gällande vårt arbete eller produkter?